Articles Database

Our articles database includes articles about our products as featured in various publications.

 

Actisaf:

“Actisaf kan forbedre foderudnyttelsen” (Bovilogisk, January 2014) (Danish)icon_pdf_small

“Køerne udnytter foderet bedre” (Bovilogisk, November 2013) (Danish)icon_pdf_small

“Større fravænningsvægt med levende gærceller i økologisk sobesætning” (Hyologisk, July 2012) (Danish)icon_pdf_small

“Celletallet faldt 100.000 – Knækkede koden med gær” (Effektivt Landbrug, May 2012) (Danish)icon_pdf_small

“Internationalt symposium om levende gærceller til svin” (Hyologisk, January 2012) (Danish)icon_pdf_small

“Levende gærceller kan erstatte natriumbikarbonat” (Bovilogisk, August 2011) (Danish)icon_pdf_small

“Actisaf SC47 Levende gærceller i rette dosis gør en forskel” (Danske Mælkeproducenter, May 2011) (Danish)icon_pdf_small

“Gær fik celletal til at falde” (Kvæg, March 2011) (Danish)icon_pdf_small

“Færre efternølere og flere levendefødte grise” (Hyologisk, December 2010) (Danish)icon_pdf_small

“Gærceller nedsætter varmestress” (Bovilogisk, July 2010) (Danish)icon_pdf_small

 

Biacton:

“Report concerning effect of Lactobacillus farciminis (Biacton) against the presence of Campylobacter jejuni in faeces from broilers” by Birthe Hald(DTU Vet National Veterinary Institute, November 2008)icon_pdf_small

“Rapport vedrørende effekt af Laktobacillus farciminis (Biacton) overfor forekomst af Campylobacter jejuni i fæces fra slagtekyllinger” af Birthe Hald (DTU Veterinærinstituttet, November 2008) (Danish)icon_pdf_small

“Nyt EU-godkendt foderadditiv til fjerkræ” (Dansk Erhvervsfjerkræ, December 2006) (Danish)icon_pdf_small

“Biacton – Endelig noget der virker mod diarré” (Hyologisk, 2003) (Danish)icon_pdf_small

“ØA foder giver problemfri produktion hos søer og smågrise” (Dansk Avls Nyt, November 2002) (Danish)icon_pdf_small

“Problemfri fravænning giver bedre foderudnyttelse og tilvækst” (Dansk Avls Nyt, February 2001) (Danish)icon_pdf_small

“Biologisk krigsførelse mod colibakterier” (Dansk Avls Nyt, January 2001) (Danish)icon_pdf_small