Biacton

Biacton

Probiotisk foderadditiv

Biacton (Lactobacillus farciminis)

EU-godkendt: grise, reg. nr.: E 1714; fjerkræ, reg. nr.: 12

Effekten og virkningsmekanismerne er særdeles veldokumenterede, ikke blot i universitetsforsøg, men også via et stort antal praktiske forsøg, udført med både grise og fjerkræ, såsom slagtekyllinger, læggehøns og kalkuner. Udover Danmark er der udført forsøg i det meste af Europa. Tilsætning af Biacton til foderet giver ikke alene forbedringer af produktionsparametre som bedre foderudnyttelse og øget daglig tilvækst, men også en markant bedre sundhedstilstand på grund af Biactons unikke evne til at hæmme skadevoldende bakterier, som eksempelvis Clostridium sp, Campylobacter jejuni og E. coli.