Hyoboost

Hyoboost

Tilskudsfoder til  svagtfødte grise, som tilfører lettilgængelig energi, vitaminer, råmælk og  ZooLac, som stimulerer tarmfloraens udvikling

Hyoboost anvendes som tilskudsfoder til nyfødte grise for at give dem en optimal start og mere energi til at die soen.
Specielt svagtfødte grise vil have fordel af et tilskud af Hyoboost, hvorefter de med større energi vil drikke den vigtige råmælk fra soen.

Samtidig sikrer indholdet af råmælk, at tarmfunktionen og tarmfloraen startes rigtigt.

Hyoboost kan med fordel gives til alle små grise i i gylte kuld i første og andet levedøgn.