Calcium+ADE

Calcium+ADE

Tilskudsfoder til malkekøer med indhold af calcium, magnesium, vitaminer og lettilgængelig energi

 

• Calcium i en hurtigt tilgængelig form for en hurtig optagelse

• Calcium i en langsommere optagelig form for en forlænget forsyning

• Indeholder magnesium og vitaminer for at fremme optagelse og udnyttelse af calcium

• Indeholder propylenglycol, som giver koen lettilgængelig energi

• Produktet er ikke ætsende

• Produktet er flydende ved normale temperaturer