300 gram ekstra ved fravænning, og færre syge søer

Specielle mælkesyrebakterier har øget fravænningsvægten og sænket medicinforbruget.

Uden at gøre andet end at tilsætte en speciel type mælkesyrebakterier til søernes diegivningsfoder, har Jens Michaelsen set en væsentlig forøgelse af fravænningsvægten hos smågrisene og et mindre medicinforbrug hos både søer og pattegrise. I Jens Michaelsens blå SPF-besætning med 975 årssøer ved Dybvad, har dyrlægerne Kristian Krogh, LVK, og Kirsten Damgaard, Chemvet DK A/S, samt konsulent Lars Winther, Landbonord og Mollerup Mølle undersøgt effekten af ZooLac Feedgrade i diegivningsfoderet på pattegrisenes fravænningsvægt. Diarré hos gylte i farestald behandles med booster Sobesætningen er en veldrevet SPF-besætning, men den har i perioder bøvlet med en del diarre i farestalden. Der er påvist rotavirus som årsag til problemet, og der vaccineres mod dette. Da diarré-problemet hovedsageligt optræder hos gyltekuld, er der tildelt Hyoboost til alle gyltegrise som supplement til ZooLac Feedgrade i diegivningsfoderet. Undersøgelsen er gennemført som en før/efter undersøgelse, med 4. kvartal 2019 og 1. kvartal 2020 som forsøgsperioder og med 2. og 3. kvartal 2019 som kontrolperioder.

den fulde artikel her

“300 gram ekstra ved fravænning, og færre syge søer” by Birthe Hald(DTU Vet National Veterinary Institute, November 2008)icon_pdf_small